شنبه 29-12-2017 اهل بیت(ع) (4ساعت)

جمعه 15-12-2017 سلامتی در اسلام (4ساعت)

شنبه 18-11-2017 ایام اخر ماه صفر (4ساعت)

شنبه 04-11-2017 تربیت فرزند (4ساعت)

شنبه 27-10-2017 قرآن مجید (4ساعت)

جمعه 13-10-2017 فلسفه قیام امام حسین (ع)

شنبه 07-10-2017 شهادت امام سجاد (ع)

پنجشنبه شهادت امام صادق (ع) 20-07-2015

پنجشنبه 15-06-2017 شهادت حضرت علی (ع)

جمعه 28-04-2017 ولادت 3 نور

پنجشنبه 13-04-2017 شهادت حضرت زینب (س)

پنجشنبه 06-04-2017 ولادت امام علی (ع)

پنجشنبه 30-03-2017 همسرداری در اسلام

جمعه 16-02-2017 کودکان و فضای مجازی (بخش دوم)

پنجشنبه 09-02-2017 کودکان و فضای مجازی(بخش اول(

جمعه 03-02-2017 نژاد پرستی در اسلام

پنجشنبه 19-01-2017 منزلت پدر در اسلام

پنجشنبه 12-01-2017 تربیت فرزند (بخش دوم)