جمعه 17-08-2018 شهادت امام باقر(ع)

پنجشنبه 21-06-2018 خدمت به خلق (4ساعت)

جمعه 10-03-2018 خانواده در اسلام (4ساعت)

پنجشنبه 08-03-2018 ولادت حضرت زهرا (س)

جمعه 22-02-2018 خانواده در اسلام (بخش اول)

شنبه 13-01-2018 عبادت (4ساعت)